Mikroskopy stereoskopowe, to nowoczesny mikroskop, który obecnie używany jest w pracowniach naukowych. Posiada on wiele zalet takich jak: możliwość pracy w nocy. Nie bazuje on tylko i wyłącznie na świetle dziennym, na którym bazowały wcześniejsze wersje mikroskopów.

Co jakiś czas wstrząsają nami nowe wiadomości o pożarach, które mają miejsca w hotelach. Pożary zwykle zdarzają się w Zakopanem, gdzie domy są drewniane. Każda osoba posiadają hotel powinna wiedzieć jak zachować się w trakcie pożaru oraz co zrobić, aby hotel był maksymalnie zabezpieczony przed powstawaniem pożarów?

Realne zagrożenie wybuchem występuje w razie zapylenia powietrza różnego rodzaju pyłami. Mogą to być pyły pochodzenia drzewnego, pyły miału węglowego czy farb proszkowych. W wyniku dużej koncentracji drobnych ziaren pyłu różnego pochodzenia może dojść do eksplozji. Zapłon może być spowodowany przez otwarty ogień, iskry elektryczne, prądy elektrostatyczne czy też elementy maszyn, które są rozgrzane do […]