Bariery rozwoju firm rodzinnych

Firmy cieszące się produkcją lub te sprzedażą produktów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego strukturze należy precyzyjnie określić jego pozycję. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych artykułów i wyrobów. Jednym z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi szczególnie intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z pierwszymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest wdrażany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu sprzedawany jest produkt z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno krajowych i starych w obrębie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM mówią o przesunięciach między magazynowych. W zwykły i czytelny rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, opierającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.