Bezpieczenstwo procesowe co to jest

Przedsiębiorstwa przemysłowe zakładane są w jednym konkretnym celu – zarabiania pieniędzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych maszyn, wykwalifikowanej siły roboczej i dobrej jakości surowca do wykonania produktu przeznaczonego do wypuszczenia na rynek. Jednak nie wystarczy postawić maszyny w garażu, by móc się nazwać przedsiębiorstwem – w tym celu należy spełnić wiele skomplikowanych wymogów, wśród których wymaga się zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobom znajdującym się z najbliższym otoczeniu fabryki.

Bezpieczeństwo procesowe tylko z pozoru brzmi jak jakaś skomplikowana, straszna procedura dotycząca bezpieczeństwa. W rzeczywistości jest przy tym nieco roboty. Process safety to procedura która ma na celu ustalenie bezpiecznego sposobu wykorzystywania sprzętu na danej przestrzeni. Kwestia tego bezpieczeństwa polega na tym, że wykorzystywanie danej maszyny przemysłowej w konkretnej hali, dobrze wietrzonej i wyposażonej w specjalne systemy bezpieczeństwa, będzie zgodne z zasadami bezpieczeństwa procesowego. Jednak już przeniesienie tej samej maszyny i użytkowanie jej w ten sam sposób, ale w jadalni dla pracowników będzie niedopuszczalne i ryzykowne.

Każda instalacja przemysłowa musi zostać dokładnie przebadana pod kątem bezpieczeństwa. Muszą także zostać narzucone i ściśle przestrzegane normy jej użytkowania, konserwacji i naprawy. Takimi rzeczami zajmuje się urząd dozoru technicznego na dany rejon. To on opracowuje wszelkie dokumenty, które potwierdzają legalność użytkowania konkretnych instalacji przemysłowych w konkretny sposób i przez konkretnych wykwalifikowanych pracowników. Nie są to działania przesadzone – w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników albo uszkodzenia mienia fabryki, muszą być dokładnie znane osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Warto dbać o to, by w naszej firmie wszelka dokumentacja techniczna była aktualna, oraz legalnie zdobyta. Dzięki temu możemy się ustrzec przed wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami.