Biuro rachunkowe niepolomice praca

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te robi na myśl innych podmiotów finansowych i instytucji, a ponadto osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do wykonywania obowiązków połączonych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a dodatkowo praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest ściśle zintegrowany z biurem rachunkowym, a każde informacje potrafią być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od wag i modelu firmy można użyć różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwoli na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa zezwala na zachowanie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumie zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w styl elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry tudzież Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w klas stacjonarnej i kształtu usługowym dostępnym przez internet.