Controlling finansowy studia

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej dużej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością gospodarczą i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje działać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która daje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, kiedy przechodzimy do budowania z rachunkowością zarządczą.