Dozownik celkowy allegro

Dozownik celkowy jest urządzenie przeznaczone przede każdym do odbierania zarówno pyłów jak również produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a dodatkowo silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede ludziom jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu innym od atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich dokonuje się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają wielkie wykorzystanie w sektorze drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Można je przyjść jeszcze w sektorze spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto i w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają kluczowe cechy. Wśród nich nazwać można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji i dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w centralnej mierze realizowane są ze określeni nierdzewnej. Oddają się między innymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Oraz z dołu urządzony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Specjalnie do boków dane są napęd oraz obudowa łożyska. Wspominając o wirniku należy wspomnieć, iż stanowi toż składnik roboczy dozownika celkowego. Urządzony jest w osiem przegród. Dzięki temu przychodzi na bardzo lepsze rozwiązanie a bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki zajmuje zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na dodatkowym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie przemieszcza się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie rozgrywa się w zakresie otworu wylotowego.
Przypominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż wolno je skorzystać między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na zbytu istnieje wiele rodzajów i modelów dozowników celkowych, stąd też określone są do produkcji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim można opróżniać zbiorniki bez potrzeby dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być znaczniejsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w styl ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.