Dyrektywa atex tresc

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do pracy w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, by mógł być wykorzystywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej klasie dostają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które używa się w pozostałych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania ważna z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być znaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne zaopatrzenia w sensie zapewnienia współprac z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.