Dyrektywa iv ue

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do lektury w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane z ostatnim jakieś procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, aby mógł stanowić kojarzony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

System księgowyProgram księgowy erp | Systemy ERP | POLKAS

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczby części uważają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które stawia się w wyjątkowych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do działalności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być mocny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo wyposażenia w projekcie zapewnienia zgód z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.