Dyrektywa unijna pompy

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą być wypełnione przez wszystkie produkty, które są dane do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w jednych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest połączone z zastosowaniem dowolnego artykułu w zakresach, w jakich może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z normami atex także za dostosowanie danego towaru do ostatnich prawd. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, jakie oglądają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest to dziedzinę, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią więc stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, jak duża ilość energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który decyduje poważne ryzyko dla utrzymania oraz zdrowia ludzkiego.