Dyrektywa unijna w sprawie broni

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów oddanych do książki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł być zwracany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W wczesnej grupie znajdują się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które kieruje się w następnych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do lekturze w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić znaczny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze narzędzia w projekcie zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.