Dzialalnosc gospodarcza makijaz

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w małych obiektach, jak także w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w strukturze modułów i powszechnie wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest wszelkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca razem spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na następnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich instalacji jest skierowanie ludzi do pewnego wyjścia w przypadku ewakuacji. Z tegoż sensu powinny być świetnie widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też wysoka sprawność, duża moc tudzież wysoka wartość luminacji.