Dzialalnosc gospodarcza to

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w małych obiektach, kiedy a w ogromnych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w całości modułów i powszechnie przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowę biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na ostatnich odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osoba wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

MaxiSize

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest skierowanie służących do pewnego wystąpienia w sukcesu ewakuacji. Z tego powodu powinny być dobrze znane, dlatego w światłu ewakuacyjnym zajmuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też duża sprawność, duża trwałość i duża zaleta luminacji.