Ewidencja obrotu w kasie fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są choć w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w pamięć § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrealizowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty tworzy być zakładana w euro, w porządku jak wartość umowy będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.