Fundusze unijne dla bezrobotnych 2014

Bezrobotny istnieje to, w pełnym skrócie, pani nie stanowiąca w codziennym kontakcie książki z żadnym pracodawcą. Według aktualnego prawa, osobą bezrobotną istnieje także osoba, która pracuje, a nie ma żadnej umowy z właścicielem. Dla pań niepracujących są organizowane szkolenia dla bezrobotnych opłacane ze środków Funduszu Pracy, jakie korzystają na charakterze nie tylko lepsze wykwalifikowanie człowieka lub zdobycie ogólnych umiejętności potrzebnych do tworzenia zawodu, ale również uczą, jak skutecznie rozpocząć szukania pracy. A nie każdy, kto jest dostrzeżony w Tytule Pracy jako bezrobotny, będzie traktował szansę wzięcia wkładu w ufundowanych szkoleniach. Kursy też są bowiem skierowane do kobiet, które nie posiadają ogólnych kwalifikacji zawodowych czy więcej tę sztukę utraciły, i do ludzi, którzy nie mają zdolności aktywnego szukania pracy.

Ogólnie jest przyjęta zasada, że szkolenia dla bezrobotnych nie są dłużej niż 25 godzin tygodniowo, a całość nauczania może trwać od 6 miesięcy do roku. Aby, będąc kobietą zarejestrowaną w Urzędzie Rzeczy jako bezrobotna, wziąć start w szkoleniu kupowanym w sumy z Funduszu Pracy, należy zgłosić się do odpowiedniego powiatowego urzędu pozycji oraz kupić niezbędne informacje odnośnie możliwości odbycia kursu. Oczywiście firma, w której ubiegamy się o szkolenie dla bezrobotnych, musi posiadać wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych. Należy również pamiętać o tym, że obowiązuje ogólna zasada równości w korzystaniu ze szkolenia bez powodu na płeć, rasę czy niepełnosprawność.

Dodatkowymi zaletami szkolenia dla bezrobotnych, poza podniesieniem własnych wiedz zawodowych, są między innymi możliwości uzyskania stypendium w wysokości 120% od zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast jeśli, będąc zauważonym jako kobieta niepracująca, zacznie się szkolenie na jakie zostaliśmy wyznaczeni przez starostę, a w okresie tego ćwiczenia podejmiemy zatrudnienie, przysługuje nam stypendium w wysokości 20% zasiłku. Co znacznie, całość kosztów dojazdu może stać złożona przez starostę, który skierował danego bezrobotnego na szkolenie, także można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, jeśli szkolenie wykonywa się poza naszym miejscem zamieszkania, a firma szkoląca zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.