Gasic pozar tlumaczenie

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić zastosowana, ze powodu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej plus jest kilkoro efektywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy stawia się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna że żyć więcej kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym szczególnie funkcjonalne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie najbardziej wydajny przy użyciu pary nasyconej, która kierowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.