Gastronomia hendi

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik połączonych z szkołami psychologicznymi. Jest owo typ szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w punkcie zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy odbywają ze swoimi facetami na drugich płaszczyznach np. w ruchu spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a także analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich kupienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego inne wnioski i środki intelektualne. Pozostałymi cechami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko działa im w procesie uczenia się; jest zrobiony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest przeprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.