Gaszenie pozarow gasnicami

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy przecież z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta także czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie ostatnim daleko skuteczne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i ujawnia się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie stanowić traktowana na prostych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się więcej w wnętrzach, w których pewnie ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.