Instalacja odpylania

Realne zagrożenie wybuchem występuje w razie zapylenia powietrza różnego rodzaju pyłami. Mogą to być pyły pochodzenia drzewnego, pyły miału węglowego czy farb proszkowych. W wyniku dużej koncentracji drobnych ziaren pyłu różnego pochodzenia może dojść do eksplozji. Zapłon może być spowodowany przez otwarty ogień, iskry elektryczne, prądy elektrostatyczne czy też elementy maszyn, które są rozgrzane do wysokiej temperatury.

ceag

Aby minimalizować ryzyko wybuchu i eksplozji potrzebne są instalacje odpylania.Największa skuteczność instalacji odpylania zapewniają odciągi miejscowe, które mogą przybrać postać ramion samonośnych, ssaw czy okapów, które umieszcza się blisko źródła emisji zanieczyszczeń. Każde skupisko pyłu powinno być na bieżąco usuwane, tak aby nie doszło do unoszenia się i powtórnego osiadania pyłu. Niezbędne jest również regularne opróżnianie zbiornika na pył.

Instalacje odpylania muszą być zgodne z dyrektywą atex. Stosuje się wentylatory i filtry, które są zgodne z obowiązującymi normami. Instalacja atex (atex installation) w podstawowej wersji składa się z paneli eksplozyjnych, które zawierają filtr przeciwwybuchowy. Filtry mogą być jednorazowe lub mogą nadawać się do wielokrotnego użytku.
Eksplozja pyłu w instalacji sprawia, że membrana rozrywa się, gazy wybuchowe uwalniają się do atmosfery w taki sposób, że nie dochodzi do uszkodzenia filtra.

Opcjonalnym wyposażeniem instalacji odpylania mogą być systemy gaszenia iskier lub nowoczesne systemy gaszenia iskier we wnętrzu instalacji przy użyciu dwutlenku węgla. Klapy zwrotne powinny być zamontowane na kanałach wentylacyjnych doprowadzanych do filtra. Zadaniem klap jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się płomienia wewnątrz instalacji.