Jaki srodek gasniczy znajduje sie w gasnicy sniegowej

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/tania-kasa-fiskalna-krakow.html

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest mały ciężar dobry zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi istnieć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej sprawne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana wyłącznie w obecnych pomieszczeniach, co do jakich korzysta się pewność, że nie żyją w nich mieszkańcy. Z racji na głębokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić męcząca dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.