Jakie sa wymagania sanepidu dla dzialalnosci gastronomicznej

Część osób planująca otworzyć własną działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W przeciwnym razie nie dostaniemy zgody na prowadzenie działalności.


Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona również definiuje to, na czym polega działalność gastronomiczna. W myśl przepisów polega ona na produkcji i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie więc tam, gdzie podawana jest żywność, trzeba stosować się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Dotyczą one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których odbywa się produkcja i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej stan techniczny i higieniczny. Przepisy regulują również jakość wody, która przeznaczona jest do celów spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty stosowane w działalności gastronomicznej muszą być w nienagannym stanie technicznym oraz muszą być czyste.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą mieć wykonane aktualne badania sanepidowskie oraz muszą posiadać wszystkie stosowne uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu. W gastronomii mogą więc pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do pracy kucharza. Taki pracownik musi również przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz szkolenie z korzystania ze sprzętów kuchennych, na których pracuje.

Dokumenty
Na każdą kontrolę sanepidu trzeba mieć przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz dokument poświadczający przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP.