Kasa fiskalna czytnik kodow

Przedsiębiorcy prowadzący kampania gospodarczą, w jakiej wykorzystują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Drinkom z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w normalnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny trzeba było przestrzegać przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą mieć oraz o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni liczony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest czas pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Istnieje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak kredyty okres jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej zawartość wartość i stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi zatem nie wskazał jakości w której powinny stanowić one pozostawiane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem są nadzieja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.