Kasa fiskalna jak dziala

Ostatnie nowości w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to marki oferujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prac z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą działalność jadą do twarzy fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz sprawne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy przeprowadzić przed przystąpieniem używania kasy, związane są oraz z pomocą, jaką można pobrać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też dbać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.