Kasa rejestrujaca

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Jednak w tym sukcesie omawiany przegląd pragnie być zbudowany najpóźniej dwa lata z niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w miarach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z odpowiednich przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w myśli warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i konkretnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest jak nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest realizowanie go co roku. Mówiąc o przeglądzie kas rejestrujących, należy dodatkowo myśleć o określeniu odpowiedniego terminu, co odbywa się na bazie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy ustalone w miesiącach zamykają się z upływem ostatniego dnia w tym miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w tym miesiącu nie było - w zeszłym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej siedzi na głowie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni od dnia dokonanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w myśli kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W końcu uniknięcia narażania się na kary ze karty Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.