Kasy fiskalne serwis

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy a tylko niektórzy z nich wiedzą drugi język na końcu dobrze, żebym móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Stanowi toż metoda określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język czytelny dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na ostatni język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie sam lub dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na prosty język aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z innych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z innego tłumaczenia i znacząca różnica w momencie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Eksperci z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może więc istnieć wyjątkowo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prowadzi. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połówka publiczności czyni racja to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na prosty język.