Maski przeciwpylowe pm10

Pyły i własne części poruszające się w powietrzu potrafią być niezmiernie uciążliwe dla naszego zdrowia. Co prawda organizm człowieka jest niewątpliwie urządzony w bariery utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim weźmie się ono do bliskiego mieszkania.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem ujawniają się niewystarczające - głównie dla bardzo niskich części pyłów, jakie z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź skupiając się zaś w efekcie powodując powstawanie groźnych, często mocnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca toż uczciwe wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wykonywa się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza daje się być oryginalne - choć wcale nie świadczy to, że właściwe dla człowieka. Z serii tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające duże ilości zanieczyszczeń, są same ludzie odpowiedzialni za ich rolę, i dokładnie zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone raczej do filtrowania w szkoła mechaniczny zanieczyszczeń, które są wytwarzane przez piece hutnicze, lub innego sposobie maszyny gospodarcze. W sprawy zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach tak byłoby zlikwidować przyczynę ich występowania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w dowolnej dziedzinie, to niektóre procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli odda się je zmienić, toż nie tak zyskownie. W sukcesie przemysłu wydajność maszyny to norma, więc nie zawsze daje się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest danie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części powstających w toku produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i chętnie stosowanym rozwiązaniem, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, dodatkowo w hutnictwie, które jeszcze wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej sytuacje nie są odpowiednie dla organizmu człowieka tam pracującego.