Modul program mentor mentee sekolah rendah

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów działających w oparciu o tą jedną bazę danych. W relacji od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla młodych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,
– sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry natomiast płace posiada następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co umożliwia na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.