Mrp system advantages

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów służących do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których uznaje się surowce, komponenty i produkty. Jest on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki rozwiązanie, aby przewidzieć poprawiający się popyt na rynku. MRP wciąż jest wspierany przez odpowiednie systemy informatyczne.

Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na sztukę w danym biurze czy firmie. Ma się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Plasuje się bowiem do MRP dane o ułożonej w najkrótszym okresie czasu pracy albo zamówieniach na produkty już gotowe. Na bazie tych radzie system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport produktów i podzespołów. System odzyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest zupełnie rozpisany plan produkcji i system zamówień. Proponowanie więc silna przeprowadzić zarówno wprzód, kiedy również wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji oraz czas dostawy. W efekcie bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji oraz wzrost opłacalności.
Do ważnych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy półproduktów i materiałów, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów realizacji i szybkie działanie na wszystek zachodzące w sklepie zmiany.
Zanim wielką popularność zdobył system MRP na rynku do prowadzenia zapasami stosowano nowe metody np EQQ i ROP/ROQ. Tylko w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako ważna wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Technologia ta świetna się bardzo dynamiczna i funkcjonalna, stąd już 10 lat później szła z szczęściem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 było obecne obecnie około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy postępujących w medium produkcyjnym. Na zasadzie zamówień klientów prowadzi on w jakiej ilości należy wytworzyć efekt końcowy.