Mrp system advantages

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów służących do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których uznaje się surowce, komponenty i produkty. Jest on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki rozwiązanie, aby przewidzieć poprawiający się popyt na rynku. MRP wciąż jest wspierany przez odpowiednie systemy informatyczne.

Dowiedz się więcej tutaj

Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na sztukę w danym biurze czy firmie. Ma się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Plasuje się bowiem do MRP dane o ułożonej w najkrótszym okresie czasu pracy albo zamówieniach na produkty już gotowe. Na bazie tych radzie system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport produktów i podzespołów. System odzyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest zupełnie rozpisany plan produkcji i system zamówień. Proponowanie więc silna przeprowadzić zarówno wprzód, kiedy również wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji oraz czas dostawy. W efekcie bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji oraz wzrost opłacalności.
Do ważnych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy półproduktów i materiałów, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów realizacji i szybkie działanie na wszystek zachodzące w sklepie zmiany.
Zanim wielką popularność zdobył system MRP na rynku do prowadzenia zapasami stosowano nowe metody np EQQ i ROP/ROQ. Tylko w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako ważna wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Technologia ta świetna się bardzo dynamiczna i funkcjonalna, stąd już 10 lat później szła z szczęściem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 było obecne obecnie około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy postępujących w medium produkcyjnym. Na zasadzie zamówień klientów prowadzi on w jakiej ilości należy wytworzyć efekt końcowy.