Najczesciej wykorzystywane urzadzenie w przemysle

http://nokiacare.pl/erppolkas/nowa-wersja-comarch-erp-obieg-obsluga-dokumentow/

Pompa tłokowa jest to urządzenie o ruchu postępowo zwrotnym organu roboczego. Pompa ta jest jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń w przemyśle. Pompy są odporne na zanieczyszczenia pompowanych płynów.
Urządzenie to może mieć różne rodzaje zasilania. Może być zasilana energią elektryczną, sprężonym powietrzem, spalinowa lub hydrauliczna.

Pompa tłokowa jest wykorzystywana w instalacjach do pracy ciągłej lub długookresowej. Spotyka się modele przeznaczone do pracy na wolnym powietrzu, jak i w półzanurzeniu lub zanurzeniu całkowitym.
W ogólnym ujęciu pompa składa się z:
-cylindra (w nim porusza się tłok),
-tłok (wywiera on nacisk na płyn w komorze),
-tłoczysko (porusza tłokiem),
-zawór ssawny (samoczynny- umożliwia zassanie płyny podczas podnoszenia tłoka, samoczynnie się zamyka gdy tłok opada),
-zawór tłoczny (samoczynny- umożliwia wypompowanie płynu podczas opadania tłoka, samoczynnie się zamyka podczas podnoszenia tłoka),
Pompa posiada wiele zalet, gdyż ma możliwość dużej zmiany obciążeń roboczych, tłoczenia cieczy o dużej lepkości, tłoczenia cieczy o małej lepkości, posiada stałą wydajność oraz nie wymaga zalewania. Jej wadami są wysokie koszty eksploatacyjne oraz mała wydajność.
Pompa do momentu wynalezienia pompy wirowej była najczęściej wykorzystywana pompą w technice. Obecnie jej znaczenie nieco zmalało, ale nadal są miejsca gdzie jest zalecana, lub wręcz niezbędna.
Pompa tłokowa jest przede wszystkim prosta w konstrukcji i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Łatwość naprawy to dodatkowy atut. Tam gdzie stracimy na wydajności, możemy nadrobić na braku konieczności wzywania kosztownego serwisu w razie awarii.
Jeśli nie wiemy jaka pompę zastosować możemy swobodnie zastosować pompę tłokową, jest to stara dobrze sprawdzona konstrukcja, która na pewno sobie poradzi.