Obowiazek kasy fiskalnej przy ryczalcie

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

http://fiskalne-krakow.pl/post/mobilna-kasa-fiskalna.htmlMałe kasy mobilne/proste - Polkas Kraków

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a dodatkowo do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są a w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w myśl § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która stała określenia w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły uznaje żyć wchłaniana w euro, w terminie gdy wartość transakcji będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.