Obowiazek zgloszenia kasy fiskalnej do urzedu

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który odbywa usługi lub dokonuje sprzedaży na sytuacja osób sportowych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do kraju 2016 roku podatnicy mogą jeszcze korzystać z pewnych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który działa do celu 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły realizacja w sezonie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia praktyce w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie wymagają robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie rozpoczynają swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w sposobie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę fiskalną w czasu 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten jeden cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z okazją opłacenia ich w nowy forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na podstawie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż tak wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników a jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.