Odpylacz wstepny

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) panuje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla małych i wielkich instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wydawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w czasie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdolne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pozycji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).