Odpylacze ze zwezka venturiego

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w kwestii worków filtracyjnych z innych dokumentów również o rozmaitym typie i różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i wynoszenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, w jakim jest problem z czarnym powietrzem powstającym w toku przemysłowym.

Niezwykle przystępne - filtry modułowe, które zjadane są głównie w sferze drzewnej i meblarskiej, znacznie dokładnie wypełniają swoją pracę również przy odciąganiu innych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prostej ofercie posiadamy zarówno wielkie jednostki modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne kiedy oraz młode odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla jednych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów charakteryzują się wielką powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do starych i niskich pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z opinii na indywidualną budowę są poważną powierzchnię filtracyjną.

Bardzo bogata skala proponowanych odpylaczy pomaga nam odpowiedni dobór maszyny do spraw klienta. Więcej wiedzy o własnej ofercie można osiągnąć na bliskiej stronie internetowej lub łącząc się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas dania odpylające są łatwe w klasy przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry czerpiące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do nauczenia się z innowacyjnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formie, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie zarówno w Twojej firmie zastosowanie i uzna utrzymać w nim czystość, i w toku zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.