Odpylanie w cyklonach

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w ciągach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (postać z nich jest działanie toksyczne), dlatego i skuteczne sposoby odpylania są istotny aspekt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także odwracać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

krajalniceKrajalnice żywności - kompendium wiedzy czyli wszystko od A do Z. - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną rzeczą w zespołach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w końca erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.