Oswietlenie led 12 volt

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, kiedy również zasadach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz przedstawiają one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w tej sprawie błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

http://erp.polkas.pl/comarch-erp/

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi również w przestrzeniach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o dobrym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych norm bądź nie nadają się do używania w określonych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w granicy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki postępowanie, aby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może ujawnić się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie bezpośrednio wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania celu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów że być tragiczne skutki nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesie zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na odległości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.