Planeta ziemia lista odcinkow

posnet bingo xl

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w formy, jeśli nie powstają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wprowadzanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy przebiegają w niej elementy w istocie gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a gdy jest - uważa się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie trwa w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - trzyma się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.