Pospiech

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów dopasowuje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Aczkolwiek nie w wszystkim przykładu można się nią podawać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z ostatniego, że można ją podawać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie ważna z niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Zaś w ostatnich faktach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.