Program optima reguluje procesy w przedsiebiorstwie

Programy informatyczne pozwalają na sprawne funkcjonowanie firmowych procesów w firmie. Dzięki ich zainstalowaniu można tworzyć dokumentację systemową ograniczając wersję papierową. Z pewnością odciąży to półki i przepełnione segregatory. Jednym z popularniejszych programów jest Optima i jej dodatkowe moduły poświęcone np. logistyce magazynowej jak Optima Handel. Partner comarch kraków to dystrybutor oprogramowania na terenie całego kraju. Program ten dostosowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Można go powiększać o dodatkowe części (Optima Kasa Bank, Optima CRM, Optima Obieg Dokumentów) w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Instrukcje przeznaczone do obsługi programu w czytelny sposób przedstawiają krok po kroku dokonywanie różnych operacji jak wydawanie faktur, czy też wystawianie dokumentów związanych z przesunięciami międzymagazynowymi. Każdy moduł posiada osobny samouczek. Na początku przedstawione są zdjęcia przycisków i przypisane im funkcje. Dzięki temu nawet nowy użytkownik w szybki sposób zacznie poruszać się po panelu programowym. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie w firmie przyczyniamy się do wzrostu przepływu informacji pomiędzy działami. Użytkownicy w każdej chwili mogą podejrzeć stany magazynowe, przeprowadzić inwentaryzację towarów korzystając z zakładki inwentaryzacja lub też podejrzeć wystawione zamówienie u dostawcy. Dodatkowym atutem jest praca w obrębie jednej bazy danych, raz wpisane informacje zapisywane są w systemie, bez potrzeby ich nieustannego powielania. Bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku wystawiania faktur dla stałych kontrahentów. Szczególnie przydatny jest moduł Optima Handel stosowany w logistyce magazynowej. Pozwala na generowanie różnych wydruków związanych z wydawaniem towarów od dostawców poprzez system produkcyjny, aż do odbiorcy. Porządek, czytelność dokumentów i szybki dostęp do materiałów stanowi fundament, na którym oparty jest system zarządzania przedsiębiorstwem. Moduł kadry i płace umożliwia tworzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem np. umowa o pracę, aneksy, zaświadczenia. Natomiast w zakładce rozliczanie czasu pracy można dokonywać rozliczania godzin i nadgodzin pracy.

Odpowiednio dobrane oprogramowanie stwarza wiele możliwości doskonalenia pracy każdej firmy bez względu na jej działalność i liczebność.