Przeciwwybuchowym

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich podzespołów i ilości.

W kontraktu ze dużymi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele lżejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do karierze w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do aktywności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny być właściwie oznakowane i przejść szereg testów, które stanowią na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i znaczenia tego rodzaju urządzeń. Nic na punkt Atex znajdziesz tutaj.