Przemyslowe systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych stanowi wysoce ciężkie w naszych wnioskach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu zapewne istnieć m. in. otwarty ogień, a i niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi miejscowe w perspektywie ramion samonośnych, ssaw i okapów, jakie będą ujawnione w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały czas należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować budowanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie zbiornika na pył. W sukcesie, gdy ogromna warstwa pyłu odkłada się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przydać się do odpowiedniego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna być uziemiona również nie może zbierać ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to stworzeniem iskry. Kanały odciągowe muszą istnieć zorganizowane ze zwykli o grubości ścianki 2 lub 3 mm w relacje od rodzaju pyłku także jego wad erozyjnych, żeby nie przyjąć do bardzo szybkiego ścierania i awarii kanałów.

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zabezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są wspólne z przepisami wprowadzonymi w dyrektywie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w wersji przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą istnieć do jednego lub częstego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w instalacji, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią stanowić wyposażone w system gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w środku instalacji dwutlenkiem węgla.