Przetarg odpylanie 2016

posnet thermal xlPosnet THERMAL XL - drukarka fiskalna Polkas Kraków

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w procesach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (strona z nich uważa działanie toksyczne), stąd i dobre sposoby odpylania są istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i hamować ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym trafia do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną pracą w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w rezultatu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe pozwalają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.