Pyly juegos

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają największe zagrożenie dla zdrowia działających w takim miejscu osób.

Ze powodu na zarobek na poziom zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym zadaniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie innej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre.
Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jedyny z najnaturalniejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Wadą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, a często są używane w połączeniu z nowymi odpylaczami. Bardzo intensywną efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.