Rozwoj przemyslu i produkcja energii elektrycznej na swiecie

obudowa pyłoszczelnaZobacz naszą stronę www

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, szybkość i siłę procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów poruszają się firmy, które kierują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.
Electrostatic earthing to proces uziemienia, który stosowany jest na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni składają się duże liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają znaczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki stosowane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, czy jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, bo może powodować do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w powierzchni zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.