Rozwoj rynku gastronomicznego w polsce

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest materiałem, którego priorytetowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgodzie z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną pozycję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z regułą, że artykuł jest dobry z prawdą to zakłada się jego synchronizacja z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych używanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem wybierają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi wspominać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz systemy ochronne powinny istnieć właściwie skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić przygotowywane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i razem z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą stworzyć zranienia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w zysku ich oddziaływania nie powstaną zbyt duże gorączki i promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych również nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.