Srodek gasniczy tlumaczenie

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest mały ciężar dobry a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

drukarka fiskalna cena

Podaje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie stanowić adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w reakcję z wodą w jasnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania.Najbardziej sprawne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana jedynie w ostatnich pomieszczeniach, co do których stanowi się pewność, iż nie realizują w nich mieszkańcy. Z koncentracje na liczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być delikatna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.