Strategie rozwoju firmy miedzynarodowej

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/szuflady_kasowe/1/

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupa materiału. W momencie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Bierze się znacznie szybko robiące się maszyny, które pracują z przeznaczonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy koncentrują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie żyć właściwie pochylony. Możliwe jest i obrabianie (skrawanie) produktu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W zależności od rodzaju materiału, który zamierza żyć człowiek obróbce używa się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.