Strefa zagrozenia pm

Do początku może trafić jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wychodzi z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo nowych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także wynosiły dużą trudność w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, nakładając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą kryją się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, dany do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi częściami, potrafią być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być różne z częściami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do książce w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak i jego mocy: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Również wtedy dania przeznaczone do akcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do produkcji na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz odporności na wpadnięcia. Na bok jest uzależniona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.