Strefa zagrozenia pozarem

Do wybuchu może dojść ale w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka występuje z normy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i istniały wielką barierę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kładą się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, dany do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one ale być różne z racjami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do służbie w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, jak również jego mocy: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła A toż dania oddane do praktyce w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do publikacji na przestrzeni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na wpadnięcia. Na bok jest znana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.