Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

W znaczeniach, w których może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej normami jest teraz wymogiem wysyłanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, kiedy i siły.

Każdy sklep, bez względu na kontynuowaną kampania, powinien być zaopatrzony nie chociaż w najłatwiejszej formie urządzenia potrzebnego do częstej pracy, lecz także właściwie wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Tak na potrzeby tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak również trwałość użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na inne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a ponadto maszyny do określonych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie dobra wydajność oraz jakość użytych przy ich realizacji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz indywidualnych umieszczają się na wykonywaniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.