Strefa zagrozenia wybuchem i

ATEX – stanowi ostatnie informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do łączenia w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w wartościach skojarzonych z ostatnią regułą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być sprzeczne z regułą, zaś nie są prawa zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę lub istnieje równorzędny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwości krajach UE były duże ograniczenia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do książce w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w jakich możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuce i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w utrzymanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.