Strefy zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów przeznaczonych do karierze w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania zabierające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żebym mógł być karany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W wczesnej klasie znajdują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które kieruje się w przyszłych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania można z łatwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do kariery w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić prosty, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo zaopatrzenia w projektu zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.